Friday, April 16, 2010

pada yang demikian
pada yang demikian


dan sesungguhnya

pada yang demikian,

renunglah dengan sekuat-kuat renunganmu.


-namoyaki24-43: Tidakkah kamu melihat bahawa Allah menggerak-gerakkan awan, kemudian dikumpulkan-Nya (Allah) antara (bahagian-bahagian)nya, kemudian Dia (Allah) menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar daripada celah-celahnya. Dan Dia (Allah) menurunkan dari langit, daripada gunung, yang di dalamnya (terdapat) salji (ais), maka ditimpakan-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah) dan dipalingkan-Nya (Allah) daripada siapa yang dikehendaki-Nya (Allah). Hampir-hampir pancarannya yang berkilauan menghilangkan penglihatan.
24-44: Dipergilirkan Allah akan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi “ulil-absar” (orang yang kuat renungannya).
24-45: Dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan daripada air. Maka sebahagiannya ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebahagian (yang lain) berjalan dengan dua kaki, dan sebahagian (yang lain lagi) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya (Allah). Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).
24-46: Sesungguhnya Kami (Allah) telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah) kepada jalan yang lurus.

telah berfirman Allah Azzawajalla (maksudnya):
Surah 24, Surah al-Nur (Cahaya) : 64 ayat.

credits:
1. picture by heddas at www.flickr.com
2. you

No comments: